Атестація

Атестація

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорії, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи. 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація відбувається за новим Положенням з 01.09.2023

Наказ МОН від 09.09.2022 №805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників" 

Нормативна документація Атестації педагогічних працівників закладу освіти

Закон України "Про освіту" ст. 54, 59 

 https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-54https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-59

Закон України "Про повну загальну середню освіту" ст. 40, 48, 49, 51  https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-40

https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-48

https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-49

https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-51

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"  

https://sqe.gov.ua/law/postanova-kabinetu-ministriv-ukrain-52/  

Лист МОН від 04.03.2020 року № 1/9-141 "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" 

 https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/

Наказ МОН України від 09.09.2022 року №805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text

Список педагогічних працівників закладу освіти, які атестуються у 2023/2024 навчальному році