Правова база

 • Закони, положення та інструкції
 • Ліцензія закладу
 • Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу
 • Накази
 • Фінансова звітність
 • Річний звіт
 • Статут школи
 • Колективний договір
 • План роботи
 • Правила внутрішнього розпорядку
 • Антикорупційна програма

Закони, положення та інструкції


Концепції Нової української школи

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola


Положення про дошкілля


Положення про академіну доброчесністьпедагогічних працівників та здобувачів освіти КЗ ЛОР "Львівська спеціальна школа Марії Покрови ."


Положення про дистанційне навчання


Положення про Педагогічну Раду

Положення про методичні об"єднання


Положення про пансіон


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗ ЛОР "Львівська спеціальна школа Марії Покрови "


Ліцензія закладу

Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу


ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

Накази

2023 - 2024 навчальний рік

Про затвердження Погоження про академічну доброчесність учасників освітнього процесу


Про затвердження Антикорупійної програми.

Про затвердження рішень позапланової Педагогічної Ради вд 04.02.2022 р., затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та її створення у закладі освіти.

Про розбудову безпечного і здорового освітнього середовища  2023/24 н.р.

Фінансова звітність

Річний звіт

Звіт за 2022 - 2023 н.р.

Звіт за 2021 - 2022 н.р.

Статут школи

Колективний договір

План роботи школи

План роботи школи на 2023-2024 н.р.

План роботи школи на 2022-2023 н.р.


Правила внутрішнього розпорядку

Антикорупційна програма