Освітній процес


  • Навчальна діяльність
  • Освітні програми

Кольори

Урок англійської мови

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання основної лексики, поглиблення знань з теми «Кольори», покращення навичок роботи в групах, розвиток навичок усного та писемного мовлення, вдосконалення пам'яті та критичного мислення, розвиток вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати та концентрувати увагу на виконанні завдання. Також, не менш важливою метою уроку було виховання тактовності, та вміння керувати власними емоціями.

Математика

Додавання і віднімання одноцифрових чисел. Обчислення довжини ламаної.

Мета: формування обчислювальних, вимірювальних і графічних навичок та вміння розв'язувати завдання вивчених видів; розпізнавати геометричні фігури;вчити порівнювати числа і відрізки, додавати та віднімати числа з переходом через десяток; знайомити з величинами, одиницями їх вимірювання, вимірювальним приладдям; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, кмітливість; корекція недоліків мовлення і моторики; розширювати словник; виховувати уважність, старанність і активність на уроці.

Математика в 2 класі

Мета уроку: формування практичних умінь та навичок у вимірюванні довжини предметів на основі реалізації діяльнісного підходу необхідних для подальшого навчання; усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому житті.

Учні старанно працювали та виконували завдання.

Освітні програми

Освітня програма 2023-2024 н.р.

Освітня програма 2022-2023н.р.

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями слуху

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/programi-z-korektsiyno-rozvitkovih-zanyat-dlya-ditey-gluhih-ta-zi-znizhenim-sluhom/

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху порушенням 

https://drive.google.com/file/d/1INC__3SwfHCH3H9AzsOAR4dOw9eSiOsp/view

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814729-18#Text