Психологічна допомога

 • Робота шкільного психолога
 • Протидія булінгу

Робота шкільного психолога

Всеукраїнська акціїя"16 днів проти насильства" 

Учні початкової школи спробували з'ясувати, що таке доброчесність. Обговорили , які вчинки позитивні, а які негативні, чому потрібно дотримуватись правил поведінки в різних місцях, ознайомились із правилами чесності, розіграли декілька життєвих ситуацій. 

Наші "середнячки" (5-6 класи) власноруч виготовили браслети "Ми проти насильства"і взяли участь у флеш-мобі . Обговоривши проблему булінгу, що цікаво - діти не виявили проявів булінгу проти себе чи своїх однокласників. І це чудово!!!


Старшокласники розмовляли про булінг. Вони поділилися своїми проблемами, з розумінням поставилися до цього і не соромилися ділитися наболілим чи дати слушну пораду за потреби. Відверто і спокійно - так можна охарактеризувати  зустріч.


День психічного (ментального)здоров'я. Психічне здоров'я – це стан душевного благополуччя, яке дає кожній людині можливість здійснювати власний потенціал, долати звичайні життєві стреси, плідно працювати. Шкільний психолог провела з наймолодшими тренінги, щоб діти могли поспостерігати, проявити власні емоції і викласти їх у спільній роботі. 


18 жовтня всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Шкільний психолог провела тренінг зі старшокласниками на цю тему, адже торгівля людьми може набувати безліч різних ганебних форм. Однією з яких є трудове рабство – грубе порушенням прав людини і прав працівника. Тому вкрай важливо, щоб наші вихованці були обізнані з різними формами торгівлі людьми і могли запобігти цьому. 


16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА 

Щороку з 25 листопада до 10 грудня відбувається Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Презентаці "Торгівля людьми. Прояви сучасного рабства". Це важлива проблема сьогодення, тому наші учні повинні бути ознайомлені з різними формами експлуатації, щоб не стати заручниками і не потрапити в тенета сучасних торговців людьми. 


Тема МОБІНГ (психологічний терор, тиск, цькування співробітниками свого ж колеги), але часто учасниками мобінгу стають і учні. Тому для розуміння своїх учнів проведено анкетування "Вчителі очима учнів", щоб побачити - яким повинні бути учні у відношенні до педагогів. Арт-терапевтична техніка "Колаж" дала можливість старшокласникам попрактикуватися у підборі зображень для висвітлення тем "Світ без насильства" та "Стоп булінг". На закінчення теми учасники тренінгу передавали "чарівну коробочку" один одному і виловлювали побажання сусідові.


З дітьми говорили про кібрбулінг - булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах. Потрібно вчити наших дітей розпізнавати кібербулінг і захищатися від цього виду насильсива.

Шкільний булінг 


Спілкувалися про булінг в шкільному середовищі, види булінгу, розпізнання випадків булінгу та дії учнів для свого захисту. Учням запропонували арт-терапевтичну вправу для гармонізації емоцій, розвитку почуття згуртованості, внутрішнього контролю. Діти мали можливість виразити свої емоції в кольорі: пензликами, руками, фарбами... 


Шкільний психолог провела з дітками заняття арт-терапії. Спільною фантазією "виросло" осіннє дерево, прикрашене різнокольоровими листочками, виготовлене з доомогою манкотерапії. Гра з манкою - це природна і дотупна для кожної дитини форма діяльності. Завдяки манкотерапії посилюються бажання дитини пізнавати щось нове, експериментувати, працювати самостійно.


Що найбільше люблять дошкільнята ? - Гратися!!! Стрибати!!! У шкільній сенсорній кінаті є багато розваг. Шкільний психолог  щотижня проводить розвантажувальні дні для наших вихованців. От вже діти нарозважаються: і лазанки, і стрибки на батуті, і веселі змійки, і плавання у басейні.... А на закінчення - спокійний відпочинок у "темній кінаті". 


Арт-терапія або "лікування мистецтвом" - досить новий, проте популярний засіб психотерапії. Особливо популярною є арт-терпія серед дітей. Вона відіграє величезну роль у розвитку і корекції емоційного світу дитини.Практичний психолог Хима І.М. провела арт-терапевтичні заняття на тему "Зимова казка"з дошкільнятами та учнями молодшої школи.

Булінг (цькування) -дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров'ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій.

ЮНІСЕФ визначає булінг (від анг. to bull - переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.


Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов'язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім'я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394.html

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Порядок роботи комісії

 1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти; оцінка потреб сторін булінгу.
 2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності, верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини, неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування), відкритості та прозорості, конфіденційності та захисту персональних даних, невідкладного реагування, комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування), нетерпимості до булінгу (цькування) та визначення його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

 1. До завдань комісії належать:
 • збір інформації щодо обставин випадку булінгу;
 • розгляд та аналіз зібраних матеріалів;
 • у разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин; визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу; моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу, заходів виховного впливу та корегування; надання рекомендацій для педагогічних працівників закладу освіти

надання рекомендацій для педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками; надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.
 2. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менше як двох третин її складу.
 3. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.
 4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 5. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.
 6. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

 • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
 • ставити питання по суті розгляду;
 • подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.
 1. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
 2. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

Принагідно інформуємо, що відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» від 25.06.2020 № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року № 738/35021, дитина, яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу підлягає взяттю на профілактичний облік з метою здійснення заходів індивідуальної профілактики поліцейськими підрозділами ювенальної превенції.


План заходів щодо створення безпечного здорового освітнього середовища та протидії булінгу на 2023-2024 н.р.


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК БУЛІНГУ 


ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ЗАКЛАДІ


Протокол засідання  комісії з розгляду випадків булінгу